News from Xiaomi Miui Hellas
Δελτίο τύπου

Όμιλος Quest : Καταγράφει αύξηση πωλήσεων και κερδών το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους

Αύξηση πωλήσεων αλλά και κερδών κατέγραψε ο Όμιλος της Quest το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε.


Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ αύξηση της τάξης του 6% σημείωσε και η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Αντίστοιχα κατά 3% και κατά 9% αυξήθηκαν τα προ φόρων (EBT) και τα μετά φόρων κέρδη (EAT). Επιπλέον τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 18,4  εκ. ευρώ, έναντι 24,7 εκ. ευρώ στις 31/12/2019.

Διατηρώντας την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση ο όμιλος της Quest στον οποίο περιλαμβάνονται οι εταιρείες Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Uni Systems, ACS – Courier, Cardlink και Quest Energy προχώρησε στην υλοποίηση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών του επενδύσεων.  Οι επενδύσεις του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 6,8 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 4,2 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, η πλειονότητα των οποίων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας Quest Συμμετοχών κατά το α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε 7,1 εκ. ευρώ σε σχέση με 6,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,4 εκ. ευρώ έναντι 5,4 εκ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκ. ευρώ έναντι 5,4 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το α’ εξάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 6,3 εκ. ευρώ έναντι 5,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα στα προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).
στο Α’ εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 16% σε σχέση με το 2019. Η περυσινή αντίστοιχη περίοδος είχε επηρεαστεί θετικά κατά́ 1,4 εκ. ευρώ λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω έκτακτης θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας έχει υπερδιπλασιαστεί.

Διψήφια άνοδο της τάξης του 15% είδαν και οι πωλήσεις στις υπηρεσίες Πληροφορικής του Ομίλου (όμιλος Uni Systems)
στο α’ εξάμηνο του 2020. Σημαντική ήταν και η βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+27%), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Όσον αφορά στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier) όπου και είχαν τεράστια ζήτηση κατά την διάρκεια της πανδημίας ακολουθώντας την φρενήρη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+11%), η οποία όμως συνοδεύτηκε από μείωση  της προ φόρων κερδοφορίας (-6%). Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε έκτακτες δαπάνες άνω του €1 εκατ. για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου.

Μείωση στις πωλήσεις (-1%) καταγράφηκε στις επιχειρήσεις των ηλεκτρονικών συναλλαγών του Ομίλου (Cardlink) την ίδια περίοδο η οποία συνοδεύτηκε κι από μεγάλη μείωση της τάξης του (-58%) στην προ φόρων κερδοφορία κυρίως λόγω της επιδρασης του lockdown αλλά και της ανανέωσης της συμφωνίας με τις τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα 5ετή διάρκειά της (2020 – 2024).

Τέλος στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το α εξάμηνο του 2020 τα μεγέθη της Quest Energy διπλασιάστηκαν εν συγκρίσει με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε αυτό συνέβαλε η εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Να σημειωθεί ότι πλέον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σήμερα σε 26,2 ΜW.

Προοπτικές για το  β’ εξάμηνο 2020


Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 εμφανίζονται βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κι όπως αποδεικνύεται οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019.αναφέρει ο όμιλος σε ενημέρωσή του

Παρότι από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι πολλοί κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (τεχνολογία, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή, η πανδημία ενδέχεται να επηρεάσει τα επόμενα τρίμηνα» διευκρινίζει αναφορικά με τις προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με την Quest η επίδραση θα εξαρτηθεί και θα είναι ανάλογη της πορείας του αριθμού των κρουσμάτων, της περαιτέρω εφαρμογής έκτακτων μέτρων, των επιπτώσεων στην οικονομία και την κατανάλωση από την υποτονική τουριστική περίοδο αλλά και της γενικότερης πορείας ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας» συμπληρώνει.

Εφόσον δεν υπάρξουν νέα μέτρα και σημαντική επίδραση στην κατανάλωση από τη μείωση του τουρισμού στο επόμενο διάστημα, εκτιμώνται  τα εξής για τις δραστηριότητες του Ομίλου:

 • Προϊόντα Πληροφορικής: Είναι η δραστηριότητα του Oμίλου, τα έσοδα της οποίας, επλήγησαν περισσότερο από το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής κατά το μήνα Απρίλιο. Εντούτοις η μείωση των εσόδων αντισταθμίστηκε από: (α) τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αντικατέστησαν ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων, (β) τις κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις), που μείωσαν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, (γ) την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων από τους πελάτες των εταιρειών. Μετά την άρση των μέτρων (lockdown) παρατηρήθηκε ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων (rebound), η οποία υπερκάλυψε τις αρχικές απώλειες. H Quest On Line, παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown αλλά και στη συνέχεια. Εκτιμάται ότι στο σύνολό της η εν λόγω δραστηριότητα θα έχει αντίστοιχη θετική πορεία και στο επόμενο διάστημα.
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems δεν επηρεάστηκε, ενώ η εταιρεία εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει πρακτικές τηλεργασίας. Εκτιμάται ότι και το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα έχει αντίστοιχη πορεία με αυτή του Α’ εξαμήνου.
 • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν από το μήνα Απρίλιο και μετά αυξημένη ζήτηση, καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί. Τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν  για την αντιμετώπιση  της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) είχαν αρνητική επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας κατά το  Β’ τρίμηνο, παρά την αύξηση του τζίρου. Η σταθεροποίηση των όγκων σε αυξημένα επίπεδα, επέτρεψε στην εταιρεία σταδιακά να εξομαλύνει τα έκτακτα έξοδα, οπότε εκτιμάται ανάκαμψη του περιθωρίου της κερδοφορίας σταδιακά στο επόμενο διάστημα. Μακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών της εταιρείας, καθώς εκτιμάται ταχύτερη αύξησή τους ωθούμενη από το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα υπερκαλύψει την υστέρηση των εσόδων από τις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Η Cardlink παρουσίασε οριακή μείωση εσόδων κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου, λόγω της έναρξης της νέας συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και της μείωσης των συναλλαγών λόγω του lockdown. Ο τζίρος και η κερδοφορία της εταιρείας στο Β΄ εξάμηνο αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη μείωση του τουρισμού και θετικά από την αυξανόμενη χρήση πλαστικού χρήματος.
 • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας

Να σημειωθεί ότι η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται στα 180 εκ. ευρώ περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Κατά το γ’ τρίμηνο η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ποσού  5,89 ευρώ ανά μετοχή, κίνηση που επιτρέπει την βελτίωση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διευκόλυνση της μελλοντικής διανομής κερδών προς τους μετόχους της. Η ως άνω κεφαλαιοποίηση προκαλεί μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους περίπου 11,2 εκ. ευρώ με ισόποση επίδραση στα κέρδη μετά φόρων και στην καθαρή δανειακή θέση της εταιρείας στο Β’ εξάμηνο. Η ανωτέρω επίδραση, που αποτελεί έκτακτο γεγονός, δεν επιβαρύνει την επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, ούτε τη συνέχιση της ακολουθούμενης μερισματικής του πολιτικής.

Σχετικά με το Β’ εξάμηνο του 2020, τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων και λειτουργικών κερδών – εφόσον δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω επίδραση στην οικονομία και την κατανάλωση από την πανδημία – εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα όπως αυτά του Α’ εξαμήνου. Οι κεφαλαιακές και λοιπές επενδύσεις θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το Α’ εξάμηνο προερχόμενες κυρίως από αναπτυξιακές επενδύσεις, που θα αφορούν κυρίως στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εντούτοις, η ακριβής πορεία των μεγεθών θα εξαρτηθεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, την τυχόν εφαρμογή και το εύρος νέων  μέτρων, την έντασή τους, την επίπτωση του τουρισμού στην κατανάλωση, και την ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης, καθώς και από τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας που λαμβάνει η Πολιτεία.

Δελτίο Τύπου – Μέσω : insider.gr


Μην ξεχνάτε την συμμετοχή σας (εγγραφή) στο φόρουμ μας, η οποία και μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από το παρακάτω πλήκτρο…

(Αν έχετε ήδη λογαριασμό στο φόρουμ μας δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο εγγραφής)

Εγγραφή στην κοινότητά μας

Ακολουθήστε μας και στο Telegram !

Διαβάστε επίσης

Αφήστε ένα σχόλιο

* Κάνοντας χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε για την αποθήκευση και διανομή των μηνυμάτων σας στην σελίδα μας.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αφήστε ένα Review

  Xiaomi Miui Hellas
  Η επίσημη κοινότητα της Xiaomi και της MIUI στην Ελλάδα.
  Διαβάστε επίσης
  Επεκτείνεται η λίστα με τα Smartphone της Xiaomi που λαμβάνουν αναβάθμιση στο MIUI…
  Σήμερα το TomTop επιστρέφει με μία ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση αγοράς, και μας προσφέρει…
  Translate »